.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / piotrkowski, pow. / Aleksandrów, gm.
Aleksandrów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4722
Powierzchnia: 144.02 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3772
Liczba wydanych kart: 1661
 44.03%
brak38.06%39.56%41.06%42.56%44.06%45.56%47.06%48.56%50.06%51.56% 
danych39.55%41.05%42.55%44.05%45.55%47.05%48.55%50.05%51.55%53.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie 1045 434 434 431 41.53
2 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n.Czarną 949 390 390 382 41.10
3 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 595 297 297 297 49.92
4 Szkoła Podstawowa w Ciechominie 557 222 222 220 39.86
5 Szkoła Podstawowa w Skotnikach 626 318 318 315 50.80
=   3772  1661  1661  1645  44.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca