.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / bełchatowski, pow. ...
bełchatowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 114550
Powierzchnia: 969.21 km2
Zaludnienie: 118 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 67
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 67
Liczba uprawnionych do głosowania: 88920
Liczba wydanych kart: 45623
 51.31%
brak41.97%43.17%44.37%45.57%46.77%47.97%49.17%50.37%51.57%52.77% 
danych43.16%44.36%45.56%46.76%47.96%49.16%50.36%51.56%52.76%53.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100102 Bełchatów, gm. 7006 3612 3612 3589 51.56
100101 Bełchatów, m. 49691 26803 26798 26455 53.94
100103 Drużbice, gm. 3936 1724 1724 1692 43.80
100104 Kleszczów, gm. 3111 1598 1598 1583 51.37
100105 Kluki, gm. 3014 1265 1264 1248 41.97
100106 Rusiec, gm. 4172 2015 2015 1991 48.30
100107 Szczerców, gm. 5881 2785 2785 2747 47.36
100108 Zelów, gm. 12109 5821 5820 5755 48.07
  bełchatowski, pow. 88920 45623 45616 45060 51.31
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 56286 30184 30178 29801 53.63
2 Wieś 32634 15439 15438 15259 47.31
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10061 4587 4586 4523 45.59
2 od 5 001 do 10 000 17059 8412 8412 8327 49.31
3 od 10 001 do 20 000 12109 5821 5820 5755 48.07
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 49691 26803 26798 26455 53.94
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca