.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / Zielona Góra, m.
Zielona Góra, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 113399
Powierzchnia: 58.32 km2
Zaludnienie: 1944 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 58
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 58
Liczba uprawnionych do głosowania: 93961
Liczba wydanych kart: 53474
 56.91%
brak38.61%40.45%42.29%44.13%45.97%47.81%49.65%51.49%53.33%55.17% 
danych40.44%42.28%44.12%45.96%47.80%49.64%51.48%53.32%55.16%57.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejskie Przedszkole nr 25, Zielona Góra Aleja Wojska Polskiego 82a 1460 834 834 822 57.12
2 Miejskie Przedszkole nr 39 Zielona Góra ul. Lisia 51 1349 803 803 801 59.53
3 ZSM Adm. Osiedla Łużyckie Zielona Góra ul. Krośnieńska 17c 1613 973 973 966 60.32
4 Miejskie Przedszkole nr 21 Zielona Góra ul. Rydza Śmigłego 5 2159 1256 1256 1250 58.18
5 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra ul. S. Wyszyńskiego 101 1695 1077 1066 1047 63.54
6 Szkoła Podstawowa nr 1 Zielona Góra ul. Stefana Wyszyńskiego 17 1581 947 947 940 59.90
7 Miejskie Przedszkole nr 20 Zielona Góra ul. Studzianki 8 2061 1186 1186 1175 57.54
8 Miejskie Przedszkole nr 10 Zielona Góra ul. Monte Cassino 21A 1983 1111 1111 1095 56.03
9 Szkoła Podstawowa nr 1 Zielona Góra ul. Stefana Wyszyńskiego 17 1649 881 881 881 53.43
10 Miejskie Przedszkole nr 22 Zielona Góra ul. Porzeczkowa 38 2107 1350 1350 1340 64.07
11 Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra ul. Francuska 10 2241 1238 1238 1222 55.24
12 Miejskie Przedszkole nr 37 Zielona Góra ul. Węgierska 9 2239 1335 1335 1326 59.62
13 Zespół Szkół Ekologicznych Zielona Góra ul. Francuska 25a 1438 855 855 846 59.46
14 Zespół Szkół Ekologicznych Zielona Góra ul. Francuska 25a 2527 1679 1679 1666 66.44
15 Gimnazjum nr 7 Zielona Góra ul. Zachodnia 63 1522 869 869 859 57.10
16 Gimnazjum nr 2 Zielona Góra ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 1782 1063 1063 1047 59.65
17 Miejskie Przedszkole nr 8 Zielona Góra ul. Witebska 1 2088 1246 1244 1228 59.67
18 Miejskie Przedszkole nr 14 Zielona Góra ul. Ignacego Krasickiego 12 1289 669 668 657 51.90
19 Gimnazjum nr 5 Zielona Góra ul. Piastowska 9 2063 1161 1160 1149 56.28
20 Zespół Szkół Ekonomicznych Zielona Góra ul. Długa 5 1502 737 737 730 49.07
21 Gimnazjum nr 5 Zielona Góra ul. Piastowska 9 1766 943 943 932 53.40
22 I Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra ul. Jana Kilińskiego 7 1603 971 971 965 60.57
23 Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk Zielona Góra ul. B.Głowackiego 8a 1669 1019 1018 1005 61.05
24 Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych nr 1 Zielona Góra ul. Gen.Józefa Sowińskiego 44a 903 410 410 405 45.40
25 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zielona Góra ul. Kazimierza Lisowskiego 3 930 517 517 509 55.59
26 Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora "Wrzos" Zielona Góra ul. Kościelna 9 1867 882 882 876 47.24
27 Szkoła Podstawowa nr 8 Zielona Góra ul. Kąpielowa 7 2134 1336 1335 1326 62.61
28 Niepubliczne Przedszkole Zielona Góra ul. Szczekocińska 13 1609 893 891 878 55.50
29 III Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra ul. Strzelecka 9 1712 1030 1029 1019 60.16
30 Miejskie Przedszkole nr 30 Zielona Góra ul. Juliana Tuwima 3b 1275 664 664 660 52.08
31 Szkoła Podstawowa nr 17 Zielona Góra ul. Leopolda Staffa 10 1966 1217 1217 1213 61.90
32 Gimnazjum nr 3 Zielona Góra ul. Kingi 1 1023 620 620 617 60.61
33 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Zielona Góra ul. Zielonogórska 5 2094 1216 1213 1203 58.07
34 Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydakt. Zielona Góra ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2 1420 867 866 855 61.06
35 Miejskie Przedszkole nr 11 Zielona Góra ul. Ludwika Zamenhofa 30 1978 1093 1093 1074 55.26
36 Medyczne Studium Zawodowe Zielona Góra ul. Wazów 44 1429 747 747 740 52.27
37 Miejskie Przedszkole nr 6 Zielona Góra ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 1518 862 862 840 56.79
38 Miejskie Przedszkole nr 17 Zielona Góra ul. Dr Pieniężnego 21 1152 663 663 658 57.55
39 Miejskie Przedszkole nr 34 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 11 1512 826 826 813 54.63
40 Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza Zielona Góra ul. Dzika 6 1795 1053 1053 1040 58.66
41 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Zielona Góra ul. St. Wyspiańskiego 21 1403 762 761 756 54.31
42 Szkoła Podstawowa Nr 5 Zielona Góra ul. Truskawkowa 12 1449 918 918 912 63.35
43 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna Zielona Góra ul. Urszuli 3e 2261 1319 1319 1306 58.34
44 Szkoła Podstawowa nr 11 Zielona Góra ul. Spawaczy 3d 2062 1091 1091 1080 52.91
45 Szkoła Podstawowa nr 11 Zielona Góra ul. Spawaczy 3d 2028 1259 1259 1249 62.08
46 Miejskie Przedszkole nr 19 Zielona Góra ul. Stefana Batorego 53 2166 1148 1148 1139 53.00
47 Szkoła Podstawowa nr 15 Zielona Góra ul. Lisia 37 1347 605 605 602 44.91
48 Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny Zielona Góra ul. Energetyków 2 1472 792 792 786 53.80
49 Miejskie Przedszkole nr 22 Zielona Góra ul. Porzeczkowa 38 1676 988 987 980 58.95
50 Miejskie Przedszkole nr 24 Zielona Góra Osiedle Pomorskie 28 1796 1098 1098 1087 61.14
51 Szkoła Podstawowa nr 21 Zielona Góra Osiedle Pomorskie 13 1934 1021 1019 1009 52.79
52 Szkoła Podstawowa nr 21 Zielona Góra Osiedle Pomorskie 13 2008 1167 1167 1156 58.12
53 Społeczna Szkoła Podstawowa Zielona Góra ul. Władysława IV 1 1453 844 843 837 58.09
54 Dom Pomocy Społecznej Zielona Góra Al. Juliusza Słowackiego 29 72 47 47 45 65.28
55 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Zielona Góra ul. Lubuska 11 190 130 130 125 68.42
56 Miejskie Przedszkole nr 13 Zielona Góra ul. Jęczmienna 1 1379 842 845 840 61.06
57 Szpital Wojewódzki Zielona Góra ul. Zyty 14 1191 69 69 69 5.79
58 Areszt Śledczy Zielona Góra ul. Łużycka 2 371 275 275 270 74.12
=   93961  53474  53448  52923  56.91 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca