.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / żagański, pow. / Brzeźnica, gm.
Brzeźnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3933
Powierzchnia: 122.23 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2888
Liczba wydanych kart: 1259
 43.59%
brak36.20%37.19%38.18%39.17%40.16%41.15%42.14%43.13%44.12%45.11% 
danych37.18%38.17%39.16%40.15%41.14%42.13%43.12%44.11%45.10%46.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Brzeźnica 963 447 447 443 46.42
2 Szkoła Podstawowa Chotków 875 324 323 319 37.03
3 Szkoła Podstawowa Wichów 559 260 259 256 46.51
4 Szkoła Podstawowa Jabłonów 491 228 228 227 46.44
=   2888  1259  1257  1245  43.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca