.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / zielonogórski, pow. ...
zielonogórski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 88305
Powierzchnia: 1570.64 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 58
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 58
Liczba uprawnionych do głosowania: 68707
Liczba wydanych kart: 31330
 45.60%
brak37.86%39.26%40.66%42.06%43.46%44.86%46.26%47.66%49.06%50.46% 
danych39.25%40.65%42.05%43.45%44.85%46.25%47.65%49.05%50.45%51.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080901 Babimost, gm. 4860 2167 2167 2127 44.59
080902 Bojadła, gm. 2588 1075 1075 1059 41.54
080903 Czerwieńsk, gm. 7296 3185 3185 3158 43.65
080904 Kargowa, gm. 4401 1825 1825 1806 41.47
080905 Nowogród Bobrzański, gm. 7703 3325 3325 3296 43.17
080906 Sulechów, gm. 20532 9584 9582 9497 46.68
080907 Świdnica, gm. 4211 1911 1911 1890 45.38
080908 Trzebiechów, gm. 2522 955 955 933 37.87
080909 Zabór, gm. 2595 1082 1082 1075 41.70
080910 Zielona Góra, gm. 11999 6221 6221 6167 51.85
  zielonogórski, pow. 68707 31330 31328 31008 45.60
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 28746 13466 13464 13315 46.84
2 Wieś 39961 17864 17864 17693 44.70
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 7705 3112 3112 3067 40.39
2 od 5 001 do 10 000 28471 12413 12413 12277 43.60
3 od 10 001 do 20 000 11999 6221 6221 6167 51.85
4 od 20 001 do 50 000 20532 9584 9582 9497 46.68
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca