.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / świebodziński, pow. / Lubrza, gm.
Lubrza, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3364
Powierzchnia: 122.28 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2506
Liczba wydanych kart: 881
 35.16%
brak35.15%36.39%37.63%38.87%40.11%41.35%42.59%43.83%45.07%46.31% 
danych36.38%37.62%38.86%40.10%41.34%42.58%43.82%45.06%46.30%47.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Lubrzy 1651 618 618 612 37.43
2 Szkoła Podstawowa w Mostkach 855 263 263 260 30.76
=   2506  881  881  872  35.16 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca