.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / sulęciński, pow. / Torzym, gm.
Torzym, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7100
Powierzchnia: 374.87 km2
Zaludnienie: 18 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5603
Liczba wydanych kart: 1961
 35.00%
brak34.99%36.07%37.15%38.23%39.31%40.39%41.47%42.55%43.63%44.71% 
danych36.06%37.14%38.22%39.30%40.38%41.46%42.54%43.62%44.70%45.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Torzymiu, ul. Mickiewicza 1985 849 849 840 42.77
2 Przedszkole w Torzymiu, ul. Saperska 438 88 88 87 20.09
3 Szkoła Podstawowa w Walewicach 668 239 239 234 35.78
4 Szkoła Podstawowa w Boczowie 1118 336 336 316 30.05
5 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Wystok nr 17 350 100 100 100 28.57
6 Szkoła Podstawowa w Gądkowie Wielkim 785 282 282 280 35.92
7 Klub Doktor, Lubuski Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Torzymiu 259 67 67 63 25.87
=   5603  1961  1961  1920  35.00 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca