.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / sulęciński, pow. / Słońsk, gm.
Słońsk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4879
Powierzchnia: 158.86 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3974
Liczba wydanych kart: 1730
 43.53%
brak34.99%36.07%37.15%38.23%39.31%40.39%41.47%42.55%43.63%44.71% 
danych36.06%37.14%38.22%39.30%40.38%41.46%42.54%43.62%44.70%45.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica ZPD "Gardenplan" ul.Słoneczna 14, Słońsk 967 371 371 365 38.37
2 Szkoła Podstawowa w Słońsku, ul.Lipowa 9 1520 720 720 712 47.37
3 Szkoła Podstawowa w Lemierzycach, ul.Boczna 10 662 300 300 297 45.32
4 Szkoła Podstawowa w Głuchowie, ul.Słoneczna 10 473 154 154 150 32.56
5 Zakład Karny Gorzów Wlkp. Oddz. Zewnętrzny w Słońsku, ul. Winna 2 352 185 185 184 52.56
=   3974  1730  1730  1708  43.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca