.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / sulęciński, pow. / Krzeszyce, gm.
Krzeszyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4522
Powierzchnia: 194.22 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3485
Liczba wydanych kart: 1453
 41.69%
brak34.99%36.07%37.15%38.23%39.31%40.39%41.47%42.55%43.63%44.71% 
danych36.06%37.14%38.22%39.30%40.38%41.46%42.54%43.62%44.70%45.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum w Krzeszycach 1686 788 787 775 46.74
2 Szkoła Podstawowa w Krępinach 702 253 253 251 36.04
3 Szkoła Podstawowa w Kołczynie 1097 412 412 407 37.56
=   3485  1453  1452  1433  41.69 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca