.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / strzelecko-drezdenecki, pow. / Zwierzyn, gm.
Zwierzyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4507
Powierzchnia: 100.98 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3356
Liczba wydanych kart: 1362
 40.58%
brak33.88%34.62%35.36%36.10%36.84%37.58%38.32%39.06%39.80%40.54% 
danych34.61%35.35%36.09%36.83%37.57%38.31%39.05%39.79%40.53%41.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Wiejska w Gościmcu 748 266 266 263 35.56
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Górkach, ul.Cmentarna 5 1006 395 395 390 39.26
3 Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie, ul.Wojska Polskiego 6 1312 587 587 583 44.74
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górecku, Górecko 24 290 114 114 113 39.31
=   3356  1362  1362  1349  40.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca