.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / strzelecko-drezdenecki, pow. / Strzelce Krajeńskie, gm.
Strzelce Krajeńskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17762
Powierzchnia: 318.57 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 13810
Liczba wydanych kart: 5151
 37.30%
brak33.88%34.62%35.36%36.10%36.84%37.58%38.32%39.06%39.80%40.54% 
danych34.61%35.35%36.09%36.83%37.57%38.31%39.05%39.79%40.53%41.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie, ul.Al.Wolności 48 /sala konferencyjna/ 1738 802 802 792 46.14
2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 28, Strzelce Krajeńskie 2190 830 830 818 37.90
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Ks. Jerzego Popiełuszki 11, Strzelce Krajeńskie 1696 730 730 716 43.04
4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul.Wojska Polskiego 7 /sala widowisk./, Strzelce Krajeńskie 1643 509 509 503 30.98
5 Publiczne Gimnazjum, ul.Juliusza Słowackiego 14, Strzelce Krajeńskie 1904 847 847 837 44.49
6 Publiczna Szkoła Podstawowa, Brzoza 1105 317 317 313 28.69
7 Publiczna Szkoła Podstawowa, Ogardy 645 185 185 184 28.68
8 Publiczna Szkoła Podstawowa, Tuczno 513 188 188 186 36.65
9 Publiczna Szkoła Podstawowa, Bobrówko 1718 583 583 572 33.93
10 Świetlica Wiejska, Lipie Góry 658 160 160 155 24.32
=   13810  5151  5151  5076  37.30 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca