.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / strzelecko-drezdenecki, pow. / Stare Kurowo, gm.
Stare Kurowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4311
Powierzchnia: 77.88 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3264
Liczba wydanych kart: 1345
 41.21%
brak33.88%34.62%35.36%36.10%36.84%37.58%38.32%39.06%39.80%40.54% 
danych34.61%35.35%36.09%36.83%37.57%38.31%39.05%39.79%40.53%41.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie, ul. Żymierskiego 8 1938 896 896 889 46.23
2 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Przynotecku 102 559 172 172 172 30.77
3 Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie 35 475 185 185 183 38.95
4 Sala Wiejska w Łącznicy 66 292 92 92 91 31.51
=   3264  1345  1345  1335  41.21 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca