.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / strzelecko-drezdenecki, pow. / Drezdenko, gm.
Drezdenko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17745
Powierzchnia: 399.9 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 13837
Liczba wydanych kart: 5640
 40.76%
brak33.88%34.62%35.36%36.10%36.84%37.58%38.32%39.06%39.80%40.54% 
danych34.61%35.35%36.09%36.83%37.57%38.31%39.05%39.79%40.53%41.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, ul. Konopnickiej 2 1772 795 795 791 44.86
2 budynek po byłym Liceum Ogólnokształcącym w Drezdenku, ul. Milicka 2 1695 741 741 736 43.72
3 Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku, ul. Szkolna 11 1811 854 854 846 47.16
4 Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, ul. Plac Wolności 8 1978 826 826 810 41.76
5 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku, ul. Portowa 1 1945 786 786 780 40.41
6 Szkoła Podstawowa w Drawinach 470 168 168 168 35.74
7 Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 1164 388 388 385 33.33
8 Szkoła Podstawowa w Trzebiczu, ul. Szkolna 1 1056 446 446 432 42.23
9 Szkoła Podstawowa w Gościmiu 631 247 247 243 39.14
10 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 599 180 180 179 30.05
11 Szkoła Podstawowa w Rąpinie 590 190 190 185 32.20
12 Świetlica Szpitala Powiatowego w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8 126 19 19 19 15.08
=   13837  5640  5640  5574  40.76 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca