.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / strzelecko-drezdenecki, pow. / Dobiegniew, gm.
Dobiegniew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7257
Powierzchnia: 350.99 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5592
Liczba wydanych kart: 1895
 33.89%
brak33.88%34.62%35.36%36.10%36.84%37.58%38.32%39.06%39.80%40.54% 
danych34.61%35.35%36.09%36.83%37.57%38.31%39.05%39.79%40.53%41.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum ul.Gdańska 8, Dobiegniew 1841 718 718 715 39.00
2 Zespół Szkół ul.Poznańska 5, Dobiegniew 2121 671 671 665 31.64
3 Szkoła Filialna Mierzęcin 495 158 158 155 31.92
4 Szkoła Podstawowa Radęcin 633 181 181 177 28.59
5 Szkoła Filialna Głusko 459 142 142 142 30.94
6 Dom Pomocy Społecznej ul. Gdańska 17, Dobiegniew 43 25 25 23 58.14
=   5592  1895  1895  1877  33.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca