.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / krośnieński, pow. ...
krośnieński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 58093
Powierzchnia: 1389.91 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 44923
Liczba wydanych kart: 18190
 40.49%
brak27.34%29.03%30.72%32.41%34.10%35.79%37.48%39.17%40.86%42.55% 
danych29.02%30.71%32.40%34.09%35.78%37.47%39.16%40.85%42.54%44.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080202 Bobrowice, gm. 2526 956 956 950 37.85
080203 Bytnica, gm. 2072 723 723 714 34.89
080204 Dąbie, gm. 3875 1475 1475 1455 38.06
080205 Gubin, gm. 5663 1928 1926 1916 34.05
080201 Gubin, m. 13640 5918 5918 5846 43.39
080206 Krosno Odrzańskie, gm. 14865 6566 6566 6481 44.17
080207 Maszewo, gm. 2282 624 624 620 27.34
  krośnieński, pow. 44923 18190 18188 17982 40.49
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 23593 10615 10615 10482 44.99
2 Wieś 21330 7575 7573 7500 35.51
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6880 2303 2303 2284 33.47
2 od 5 001 do 10 000 9538 3403 3401 3371 35.68
3 od 10 001 do 20 000 28505 12484 12484 12327 43.80
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca