.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / włodawski, pow. ...
włodawski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 42454
Powierzchnia: 1256.27 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 33453
Liczba wydanych kart: 15061
 45.02%
brak38.40%39.66%40.92%42.18%43.44%44.70%45.96%47.22%48.48%49.74% 
danych39.65%40.91%42.17%43.43%44.69%45.95%47.21%48.47%49.73%51.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061902 Hanna, gm. 2715 1248 1247 1225 45.97
061903 Hańsk, gm. 3135 1204 1204 1190 38.41
061904 Stary Brus, gm. 1808 824 824 819 45.58
061905 Urszulin, gm. 3331 1697 1697 1682 50.95
061906 Włodawa, gm. 4689 2012 2012 1975 42.91
061901 Włodawa, m. 11982 5644 5644 5584 47.10
061907 Wola Uhruska, gm. 3424 1474 1474 1462 43.05
061908 Wyryki, gm. 2369 958 958 946 40.44
  włodawski, pow. 33453 15061 15060 14883 45.02
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11982 5644 5644 5584 47.10
2 Wieś 21471 9417 9416 9299 43.86
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16782 7405 7404 7324 44.12
2 od 5 001 do 10 000 4689 2012 2012 1975 42.91
3 od 10 001 do 20 000 11982 5644 5644 5584 47.10
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca