.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / radzyński, pow. ...
radzyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 64409
Powierzchnia: 965.21 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 49009
Liczba wydanych kart: 24680
 50.36%
brak42.83%44.21%45.59%46.97%48.35%49.73%51.11%52.49%53.87%55.25% 
danych44.20%45.58%46.96%48.34%49.72%51.10%52.48%53.86%55.24%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061502 Borki, gm. 4858 2081 2081 2063 42.84
061503 Czemierniki, gm. 3713 1949 1949 1932 52.49
061504 Kąkolewnica Wschodnia, gm. 6545 3367 3363 3342 51.44
061505 Komarówka Podlaska, gm. 3940 1896 1896 1874 48.12
061506 Radzyń Podlaski, gm. 6138 3000 3000 2969 48.88
061501 Radzyń Podlaski, m. 13208 7029 7025 6932 53.22
061507 Ulan-Majorat, gm. 4667 2641 2641 2617 56.59
061508 Wohyń, gm. 5940 2717 2716 2685 45.74
  radzyński, pow. 49009 24680 24671 24414 50.36
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 13208 7029 7025 6932 53.22
2 Wieś 35801 17651 17646 17482 49.30
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3713 1949 1949 1932 52.49
2 od 5 001 do 10 000 32088 15702 15697 15550 48.93
3 od 10 001 do 20 000 13208 7029 7025 6932 53.22
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca