.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / opolski, pow. ...
opolski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 65562
Powierzchnia: 811.2 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 60
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 60
Liczba uprawnionych do głosowania: 51071
Liczba wydanych kart: 22553
 44.16%
brak37.77%39.01%40.25%41.49%42.73%43.97%45.21%46.45%47.69%48.93% 
danych39.00%40.24%41.48%42.72%43.96%45.20%46.44%47.68%48.92%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061201 Chodel, gm. 5155 2582 2582 2570 50.09
061202 Józefów nad Wisłą, gm. 5787 2186 2186 2160 37.77
061203 Karczmiska, gm. 4834 1901 1901 1878 39.33
061204 Łaziska, gm. 4296 1735 1735 1717 40.39
061205 Opole Lubelskie, gm. 14409 6292 6292 6213 43.67
061206 Poniatowa, gm. 12624 5996 5996 5920 47.50
061207 Wilków, gm. 3966 1861 1861 1847 46.92
  opolski, pow. 51071 22553 22553 22305 44.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 12503 5996 5996 5922 47.96
2 Wieś 38568 16557 16557 16383 42.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 24038 10265 10265 10172 42.70
3 od 10 001 do 20 000 27033 12288 12288 12133 45.46
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca