.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Zakrzew, gm.
Zakrzew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3377
Powierzchnia: 75.38 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2713
Liczba wydanych kart: 1354
 49.91%
brak37.18%39.12%41.06%43.00%44.94%46.88%48.82%50.76%52.70%54.64% 
danych39.11%41.05%42.99%44.93%46.87%48.81%50.75%52.69%54.63%56.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dębinie 796 398 398 395 50.00
2 Szkoła Podstawowa w Ponikwach 351 182 182 182 51.85
3 Gimnazjum w Tarnawce Pierwszej 504 221 221 220 43.85
4 Urząd Gminy w Zakrzewie sala konferencyjna 1062 553 553 550 52.07
=   2713  1354  1354  1347  49.91 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca