.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Wysokie, gm.
Wysokie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5239
Powierzchnia: 114.18 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4213
Liczba wydanych kart: 2014
 47.80%
brak37.18%39.12%41.06%43.00%44.94%46.88%48.82%50.76%52.70%54.64% 
danych39.11%41.05%42.99%44.93%46.87%48.81%50.75%52.69%54.63%56.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP Antoniówka 125 294 162 162 158 55.10
2 Remiza OSP Giełczew Pierwsza 1068 520 520 518 48.69
3 Szkoła Podstawowa Maciejów Stary 54 620 250 250 248 40.32
4 Remiza OSP Biskupie 1100 288 144 144 143 50.00
5 Świetlica Nowy Dwór 180 458 233 233 229 50.87
6 Dom Kultury Wysokie ul. Strażacka 2 1485 705 705 693 47.47
=   4213  2014  2014  1989  47.80 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca