.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Strzyżewice, gm.
Strzyżewice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7378
Powierzchnia: 108.84 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 5802
Liczba wydanych kart: 2763
 47.62%
brak37.18%39.12%41.06%43.00%44.94%46.88%48.82%50.76%52.70%54.64% 
danych39.11%41.05%42.99%44.93%46.87%48.81%50.75%52.69%54.63%56.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli 1023 555 554 542 54.25
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach 804 361 361 353 44.90
3 Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach 946 418 418 410 44.19
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej 789 380 380 375 48.16
5 Urząd Gminy w Strzyżewicach 1126 502 502 498 44.58
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie 372 180 180 177 48.39
7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych 670 304 304 303 45.37
8 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kiełczewicach Maryjskich 72 63 63 63 87.50
=   5802  2763  2762  2721  47.62 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca