.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Konopnica, gm.
Konopnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10650
Powierzchnia: 92.75 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 8340
Liczba wydanych kart: 4438
 53.21%
brak37.18%39.12%41.06%43.00%44.94%46.88%48.82%50.76%52.70%54.64% 
danych39.11%41.05%42.99%44.93%46.87%48.81%50.75%52.69%54.63%56.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Kozubszczyzna Urząd Gminy 1228 712 712 705 57.98
2 Konopnica Szkoła Podstawowa 1295 728 728 724 56.22
3 Motycz Szkoła Podstawowa 1591 823 823 815 51.73
4 Radawiec Duży Szkoła Podstawowa 1525 809 809 804 53.05
5 Szerokie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 947 540 540 536 57.02
6 Zemborzyce Tereszyńskie Szkoła Podstawowa 1754 826 826 820 47.09
=   8340  4438  4438  4404  53.21 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca