.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Jabłonna, gm.
Jabłonna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7554
Powierzchnia: 130.98 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5935
Liczba wydanych kart: 2511
 42.31%
brak37.18%39.12%41.06%43.00%44.94%46.88%48.82%50.76%52.70%54.64% 
danych39.11%41.05%42.99%44.93%46.87%48.81%50.75%52.69%54.63%56.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Chmielu I 659 249 249 247 37.78
2 Szkoła Podstawowa w Czerniejowie 870 438 438 434 50.34
3 Szkoła Podstawowa w Jabłonnie II 1725 764 764 757 44.29
4 Szkoła Podstawowa w Piotrkowie I 1457 551 551 548 37.82
5 Szkoła Podstawowa w Skrzynicach I 822 318 317 314 38.69
6 Szkoła Podstawowa w Tuszowie 402 191 191 189 47.51
=   5935  2511  2510  2489  42.31 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca