.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Głusk, gm.
Głusk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7004
Powierzchnia: 64 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5410
Liczba wydanych kart: 2901
 53.62%
brak37.18%39.12%41.06%43.00%44.94%46.88%48.82%50.76%52.70%54.64% 
danych39.11%41.05%42.99%44.93%46.87%48.81%50.75%52.69%54.63%56.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Prawiednikach,Prawiedniki 165, 20-515 Lublin 51 749 377 377 371 50.33
2 Szkoła Podstawowa w Kalinówce, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik 1062 594 593 589 55.93
3 Szkoła Podstawowa w Mętowie, Mętów 124, 20-388 Lublin 6 2570 1423 1423 1412 55.37
4 Szkoła Podstawowa w Wilczopolu Kolonia, Wilczopole Kolonia 97, 20-388 Lublin 6 1029 507 507 506 49.27
=   5410  2901  2900  2878  53.62 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca