.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubartowski, pow. / Serniki, gm.
Serniki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4982
Powierzchnia: 75.43 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3741
Liczba wydanych kart: 2115
 56.54%
brak40.75%42.33%43.91%45.49%47.07%48.65%50.23%51.81%53.39%54.97% 
danych42.32%43.90%45.48%47.06%48.64%50.22%51.80%53.38%54.96%56.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Woli Sernickiej lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 1356 776 776 771 57.23
2 Szkoła Podstawowa w Nowej Woli 729 477 477 474 65.43
3 Szkoła Podstawowa w Brzostówce 855 441 441 439 51.58
4 Urząd Gminy Serniki 801 421 421 416 52.56
=   3741  2115  2115  2100  56.54 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca