.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubartowski, pow. / Firlej, gm.
Firlej, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6279
Powierzchnia: 126.37 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 4819
Liczba wydanych kart: 1964
 40.76%
brak40.75%42.33%43.91%45.49%47.07%48.65%50.23%51.81%53.39%54.97% 
danych42.32%43.90%45.48%47.06%48.64%50.22%51.80%53.38%54.96%56.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wola Skromowska Lokal Szkoły Podstawowej 604 252 252 252 41.72
2 Sułoszyn lokal byłej Szkoły Podstawowej 407 194 194 191 47.67
3 Firlej lokal Gminnej Biblioteki Publicznej 1578 687 687 676 43.54
4 Serock lokal świetlicy OSP 405 172 172 166 42.47
5 Przypisówka lokal Szkoły Podstawowej 425 137 137 136 32.24
6 Łukówiec lokal byłej Szkoły Podstawowej 540 180 180 179 33.33
7 Sobolew Kolonia lokal Szkoły Podstawowej 429 172 172 169 40.09
8 Nowy Antonin lokal Szkoły Podstawowej 431 170 170 166 39.44
=   4819  1964  1964  1935  40.76 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca