.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / krasnostawski, pow. ...
krasnostawski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 78647
Powierzchnia: 1137.87 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 92
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 92
Liczba uprawnionych do głosowania: 63037
Liczba wydanych kart: 27045
 42.90%
brak35.69%37.34%38.99%40.64%42.29%43.94%45.59%47.24%48.89%50.54% 
danych37.33%38.98%40.63%42.28%43.93%45.58%47.23%48.88%50.53%52.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060602 Fajsławice, gm. 4056 2116 2116 2102 52.17
060603 Gorzków, gm. 3392 1331 1330 1315 39.24
060604 Izbica, gm. 7294 3009 3009 2985 41.25
060605 Krasnystaw, gm. 7410 3087 3087 3063 41.66
060601 Krasnystaw, m. 16709 7763 7762 7664 46.46
060606 Kraśniczyn, gm. 3647 1509 1509 1477 41.38
060607 Łopiennik Górny, gm. 3497 1506 1506 1492 43.07
060608 Rejowiec, gm. 5491 1960 1960 1946 35.69
060609 Rudnik, gm. 2968 1170 1170 1158 39.42
060610 Siennica Różana, gm. 3451 1508 1508 1487 43.70
060611 Żółkiewka, gm. 5122 2086 2086 2065 40.73
  krasnostawski, pow. 63037 27045 27043 26754 42.90
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16709 7763 7762 7664 46.46
2 Wieś 46328 19282 19281 19090 41.62
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16955 7024 7023 6929 41.43
2 od 5 001 do 10 000 29373 12258 12258 12161 41.73
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 16709 7763 7762 7664 46.46
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca