.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / janowski, pow. ...
janowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 50026
Powierzchnia: 875.34 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 38192
Liczba wydanych kart: 22364
 58.56%
brak47.70%50.44%53.18%55.92%58.66%61.40%64.14%66.88%69.62%72.36% 
danych50.43%53.17%55.91%58.65%61.39%64.13%66.87%69.61%72.35%75.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060501 Batorz, gm. 2832 1580 1580 1567 55.79
060502 Chrzanów, gm. 2573 1784 1783 1773 69.34
060503 Dzwola, gm. 5330 3193 3192 3177 59.91
060504 Godziszów, gm. 4907 3682 3682 3666 75.04
060505 Janów Lubelski, gm. 12906 7272 7268 7222 56.35
060506 Modliborzyce, gm. 5839 3038 3038 3011 52.03
060507 Potok Wielki, gm. 3805 1815 1815 1797 47.70
  janowski, pow. 38192 22364 22358 22213 58.56
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 10629 5865 5865 5830 55.18
2 Wieś 27563 16499 16493 16383 59.86
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5405 3364 3363 3340 62.24
2 od 5 001 do 10 000 19881 11728 11727 11651 58.99
3 od 10 001 do 20 000 12906 7272 7268 7222 56.35
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca