.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / tucholski, pow. ...
tucholski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47819
Powierzchnia: 1075.27 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 36067
Liczba wydanych kart: 16672
 46.23%
brak40.81%41.59%42.37%43.15%43.93%44.71%45.49%46.27%47.05%47.83% 
danych41.58%42.36%43.14%43.92%44.70%45.48%46.26%47.04%47.82%48.61% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041601 Cekcyn, gm. 4938 2138 2137 2128 43.30
041602 Gostycyn, gm. 4030 1739 1739 1701 43.15
041603 Kęsowo, gm. 3342 1364 1364 1345 40.81
041604 Lubiewo, gm. 4308 2003 2003 1986 46.49
041605 Śliwice, gm. 4097 1970 1969 1946 48.08
041606 Tuchola, gm. 15352 7458 7458 7336 48.58
  tucholski, pow. 36067 16672 16670 16442 46.23
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 10921 5486 5486 5387 50.23
2 Wieś 25146 11186 11184 11055 44.48
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3342 1364 1364 1345 40.81
2 od 5 001 do 10 000 17373 7850 7848 7761 45.19
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 15352 7458 7458 7336 48.58
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca