.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / lipnowski, pow. ...
lipnowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 68821
Powierzchnia: 1015.6 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 51124
Liczba wydanych kart: 19335
 37.82%
brak33.68%34.90%36.12%37.34%38.56%39.78%41.00%42.22%43.44%44.66% 
danych34.89%36.11%37.33%38.55%39.77%40.99%42.21%43.43%44.65%45.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040802 Bobrowniki, gm. 2280 768 768 753 33.68
040803 Chrostkowo, gm. 2430 825 825 818 33.95
040804 Dobrzyń nad Wisłą, gm. 6243 2222 2222 2188 35.59
040805 Kikół, gm. 5495 1880 1880 1863 34.21
040806 Lipno, gm. 8562 2896 2895 2863 33.82
040801 Lipno, m. 11628 5332 5331 5234 45.85
040807 Skępe, gm. 5881 2344 2344 2316 39.86
040808 Tłuchowo, gm. 3567 1333 1333 1310 37.37
040809 Wielgie, gm. 5038 1735 1734 1708 34.44
  lipnowski, pow. 51124 19335 19332 19053 37.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 17738 8005 8004 7864 45.13
2 Wieś 33386 11330 11328 11189 33.94
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 8277 2926 2926 2881 35.35
2 od 5 001 do 10 000 22657 8181 8180 8075 36.11
3 od 10 001 do 20 000 20190 8228 8226 8097 40.75
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca