.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / grudziądzki, pow. / Radzyń Chełmiński, gm.
Radzyń Chełmiński, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5072
Powierzchnia: 90.7 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3705
Liczba wydanych kart: 1332
 35.95%
brak31.81%32.47%33.13%33.79%34.45%35.11%35.77%36.43%37.09%37.75% 
danych32.46%33.12%33.78%34.44%35.10%35.76%36.42%37.08%37.74%38.41% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Radzyń Chełmiński ul. Sady 18 1542 569 569 554 36.90
2 Budynek poszkolny, Szumiłowo 474 168 168 167 35.44
3 Przedszkole Samorządowe, Radzyń Chełmiński ul. Sady 18 636 244 244 244 38.36
4 Budynek poszkolny, Zielnowo 530 125 125 125 23.58
5 Szkoła Podstawowa, Rywałd 523 226 226 222 43.21
=   3705  1332  1332  1312  35.95 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca