.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / bydgoski, pow. ...
bydgoski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 92816
Powierzchnia: 1394.8 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 65
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 65
Liczba uprawnionych do głosowania: 71399
Liczba wydanych kart: 32479
 45.49%
brak39.19%40.88%42.57%44.26%45.95%47.64%49.33%51.02%52.71%54.40% 
danych40.87%42.56%44.25%45.94%47.63%49.32%51.01%52.70%54.39%56.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040301 Białe Błota, gm. 9857 5113 5113 5062 51.87
040302 Dąbrowa Chełmińska, gm. 5261 2062 2062 2036 39.19
040303 Dobrcz, gm. 6954 2979 2979 2936 42.84
040304 Koronowo, gm. 18149 7585 7584 7480 41.79
040305 Nowa Wieś Wielka, gm. 5933 2436 2436 2416 41.06
040306 Osielsko, gm. 6159 3452 3452 3418 56.05
040307 Sicienko, gm. 6797 2971 2971 2937 43.71
040308 Solec Kujawski, gm. 12289 5881 5879 5819 47.86
  bydgoski, pow. 71399 32479 32476 32104 45.49
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 20283 9503 9500 9397 46.85
2 Wieś 51116 22976 22976 22707 44.95
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 31104 13900 13900 13743 44.69
3 od 10 001 do 20 000 22146 10994 10992 10881 49.64
4 od 20 001 do 50 000 18149 7585 7584 7480 41.79
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca