.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / trzebnicki, pow. ...
trzebnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77149
Powierzchnia: 1025.55 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 42
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 42
Liczba uprawnionych do głosowania: 60420
Liczba wydanych kart: 27363
 45.29%
brak38.75%40.00%41.25%42.50%43.75%45.00%46.25%47.50%48.75%50.00% 
danych39.99%41.24%42.49%43.74%44.99%46.24%47.49%48.74%49.99%51.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022001 Oborniki Śląskie, gm. 14019 7069 7069 7004 50.42
022002 Prusice, gm. 7136 2777 2776 2741 38.92
022003 Trzebnica, gm. 17284 7996 7995 7926 46.26
022004 Wisznia Mała, gm. 6180 3167 3167 3145 51.25
022005 Zawonia, gm. 4141 1605 1605 1591 38.76
022006 Żmigród, gm. 11660 4749 4749 4712 40.73
  trzebnicki, pow. 60420 27363 27361 27119 45.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25881 13251 13250 13131 51.20
2 Wieś 34539 14112 14111 13988 40.86
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 17457 7549 7548 7477 43.24
3 od 10 001 do 20 000 25679 11818 11818 11716 46.02
4 od 20 001 do 50 000 17284 7996 7995 7926 46.26
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca