.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / średzki, pow. / Udanin, gm.
Udanin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5644
Powierzchnia: 110.71 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4432
Liczba wydanych kart: 1688
 38.09%
brak38.08%38.71%39.34%39.97%40.60%41.23%41.86%42.49%43.12%43.75% 
danych38.70%39.33%39.96%40.59%41.22%41.85%42.48%43.11%43.74%44.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Udaninie 1391 562 562 559 40.40
2 Gimnazjum w Ujeździe Górnym 1133 397 397 394 35.04
3 Świetlica wiejska w Konarach 1009 381 381 378 37.76
4 Świetlica wiejska w Pichorowicach 899 348 348 340 38.71
=   4432  1688  1688  1671  38.09 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca