.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / średzki, pow. / Miękinia, gm.
Miękinia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11429
Powierzchnia: 179.24 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 8916
Liczba wydanych kart: 3954
 44.35%
brak38.08%38.71%39.34%39.97%40.60%41.23%41.86%42.49%43.12%43.75% 
danych38.70%39.33%39.96%40.59%41.22%41.85%42.48%43.11%43.74%44.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Miękini, ul.Kościuszki 41 2171 952 952 944 43.85
2 Świetlica Wiejska w Mrozowie, ul. Wyzwolenia 24 1318 659 659 654 50.00
3 Świetlica Wiejska w Brzezince Średzkiej, ul. Szkolna 1 1122 429 429 428 38.24
4 Świetlica Wiejska w Lutyni, ul. Kościuszki 1 1936 937 937 921 48.40
5 Klub w Księginicach ul. Sportowa 2 1366 475 475 466 34.77
6 Świetlica Wiejska w Wilkszynie, ul. Główna 15b 1003 502 502 493 50.05
=   8916  3954  3954  3906  44.35 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca