.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / średzki, pow. / Kostomłoty, gm.
Kostomłoty, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7026
Powierzchnia: 146.25 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5473
Liczba wydanych kart: 2150
 39.28%
brak38.08%38.71%39.34%39.97%40.60%41.23%41.86%42.49%43.12%43.75% 
danych38.70%39.33%39.96%40.59%41.22%41.85%42.48%43.11%43.74%44.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach 2229 1011 1011 1003 45.36
2 Szkoła Podstawowa w Mieczkowie 784 297 297 297 37.88
3 Szkoła Podstawowa w Wilkowie Średzkim 1322 501 501 497 37.90
4 Szkoła Podstawowa w Karczycach 1138 341 341 340 29.96
=   5473  2150  2150  2137  39.28 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca