.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oławski, pow. / Oława, gm.
Oława, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13547
Powierzchnia: 233.98 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 10282
Liczba wydanych kart: 5058
 49.19%
brak46.90%47.65%48.40%49.15%49.90%50.65%51.40%52.15%52.90%53.65% 
danych47.64%48.39%49.14%49.89%50.64%51.39%52.14%52.89%53.64%54.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Bystrzycy 2281 1202 1202 1190 52.70
2 Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 2068 1046 1046 1036 50.58
3 Szkoła Podstawowa w Sobocisku 698 344 344 341 49.28
4 Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 784 378 378 375 48.21
5 Szkoła Podstawowa w Osieku 1964 860 860 856 43.79
6 Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej 657 330 330 327 50.23
7 Szkoła Podstawowa w Gać 1128 495 495 494 43.88
8 Świetlica Wiejska /lokal użytkowy/ w Gaju Oławskim 702 403 403 403 57.41
=   10282  5058  5058  5022  49.19 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca