.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oławski, pow. / Domaniów, gm.
Domaniów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5315
Powierzchnia: 94.31 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4085
Liczba wydanych kart: 1916
 46.90%
brak46.90%47.65%48.40%49.15%49.90%50.65%51.40%52.15%52.90%53.65% 
danych47.64%48.39%49.14%49.89%50.64%51.39%52.14%52.89%53.64%54.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Centrum Kultury w Domaniowie 1460 709 708 704 48.56
2 Świetlica Wiejska w Skrzypniku 780 376 376 374 48.21
3 Świetlica Wiejska w Piskorzowie 559 234 234 233 41.86
4 Zespół Szkół w Wierzbnie 1286 597 597 592 46.42
=   4085  1916  1915  1903  46.90 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca