.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oławski, pow. / Oława, m.
Oława, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 31416
Powierzchnia: 27.34 km2
Zaludnienie: 1149 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 25521
Liczba wydanych kart: 13875
 54.37%
brak46.90%47.65%48.40%49.15%49.90%50.65%51.40%52.15%52.90%53.65% 
danych47.64%48.39%49.14%49.89%50.64%51.39%52.14%52.89%53.64%54.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Huty "Oława" S.A. ul. Sikorskiego 7 1560 877 877 868 56.22
2 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Kamienna 8 1358 747 747 736 55.01
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. 3 Maja 18 1166 583 583 579 50.00
4 Klub "Parnas" ul. 1 Maja 13 1287 700 698 695 54.39
5 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Zwierzyniec Duży 23 786 372 372 370 47.33
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Rybacka 6 1871 978 978 973 52.27
7 Przedszkole Nr 3 ul. Chrobrego 30a 1564 861 861 856 55.05
8 Gimnazjum Nr 1 ul. Sportowa 6 1354 725 725 717 53.55
9 Gimnazjum Nr 1 ul. Sportowa 6 1913 1029 1029 1022 53.79
10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Pl. Zamkowy 10 1769 959 959 952 54.21
11 Ośrodek Kultury ul. 11 Listopada 25 1897 936 936 931 49.34
12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Ks.Franciszka Kutrowskiego 31 1927 1117 1117 1109 57.97
13 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Broniewskiego 6 2287 1350 1349 1342 59.03
14 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Iwaszkiewicza 11 2349 1342 1342 1325 57.13
15 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Iwaszkiewicza 11 2202 1185 1185 1174 53.81
16 Szpital Powiatowy ul. Baczyńskiego 1 130 35 35 35 26.92
17 Dom Pomocy Społecznej ul. Lwowska 6 101 79 79 75 78.22
=   25521  13875  13872  13759  54.37 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca