.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubański, pow. / Siekierczyn, gm.
Siekierczyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4561
Powierzchnia: 49.55 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4077
Liczba wydanych kart: 1958
 48.03%
brak40.53%41.28%42.03%42.78%43.53%44.28%45.03%45.78%46.53%47.28% 
danych41.27%42.02%42.77%43.52%44.27%45.02%45.77%46.52%47.27%48.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Kultury w Siekierczynie 1617 723 723 717 44.71
2 Gminne Gimnazjum w Zarębie ul.Szkolna 2 1539 702 702 700 45.61
3 Szkoła Podstawowa w Rudzicy / nieczynna / 375 180 180 178 48.00
4 Zakład Karny w Zarębie, ul.Leśna 4 546 353 353 349 64.65
=   4077  1958  1958  1944  48.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca