.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubański, pow. / Olszyna, gm.
Olszyna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6926
Powierzchnia: 47.16 km2
Zaludnienie: 146 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5456
Liczba wydanych kart: 2234
 40.95%
brak40.53%41.28%42.03%42.78%43.53%44.28%45.03%45.78%46.53%47.28% 
danych41.27%42.02%42.77%43.52%44.27%45.02%45.77%46.52%47.27%48.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Urzędu Miejskiego w Olszynie 2176 809 809 800 37.18
2 Dom Strażaka w Olszynie 1911 818 818 806 42.80
3 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach 1020 457 457 454 44.80
4 Świetlica Wiejska w Grodnicy 349 150 150 148 42.98
=   5456  2234  2234  2208  40.95 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca