.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubański, pow. / Lubań, gm.
Lubań, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6494
Powierzchnia: 142.15 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 4983
Liczba wydanych kart: 2020
 40.54%
brak40.53%41.28%42.03%42.78%43.53%44.28%45.03%45.78%46.53%47.28% 
danych41.27%42.02%42.77%43.52%44.27%45.02%45.77%46.52%47.27%48.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Kościelniku 939 393 393 390 41.85
2 Szkoła Podstawowa w Radogoszczy 593 235 235 234 39.63
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach 1203 501 501 493 41.65
4 Świetlica wiejska w Radostowie 765 301 301 288 39.35
5 Świetlica wiejska w Nawojowie Łużyckim 547 217 217 216 39.67
6 Świetlica wiejska w Henrykowie Lubańskim 650 239 239 238 36.77
7 Świetlica wiejska w Mściszowie 286 134 134 133 46.85
=   4983  2020  2020  1992  40.54 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca