.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / jaworski, pow. ...
jaworski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 53715
Powierzchnia: 581.25 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 42512
Liczba wydanych kart: 18343
 43.15%
brak32.64%34.11%35.58%37.05%38.52%39.99%41.46%42.93%44.40%45.87% 
danych34.10%35.57%37.04%38.51%39.98%41.45%42.92%44.39%45.86%47.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020502 Bolków, gm. 8965 3687 3687 3646 41.13
020501 Jawor, m. 20234 9563 9558 9476 47.26
020503 Męcinka, gm. 3753 1507 1506 1496 40.15
020504 Mściwojów, gm. 3254 1352 1352 1325 41.55
020505 Paszowice, gm. 3099 1187 1187 1181 38.30
020506 Wądroże Wielkie, gm. 3207 1047 1047 1039 32.65
  jaworski, pow. 42512 18343 18337 18163 43.15
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25106 11702 11697 11594 46.61
2 Wieś 17406 6641 6640 6569 38.15
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13313 5093 5092 5041 38.26
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 8965 3687 3687 3646 41.13
4 od 20 001 do 50 000 20234 9563 9558 9476 47.26
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca