.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / górowski, pow. / Wąsosz, gm.
Wąsosz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7652
Powierzchnia: 193.59 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5815
Liczba wydanych kart: 2175
 37.40%
brak36.65%37.26%37.87%38.48%39.09%39.70%40.31%40.92%41.53%42.14% 
danych37.25%37.86%38.47%39.08%39.69%40.30%40.91%41.52%42.13%42.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku 10 1076 382 382 378 35.50
2 Urząd Miejski w Wąsoszu, Pl. Wolności 17 2247 1029 1029 1020 45.79
3 Szkoła Podstawowaw Wąsoszu, Al. Niepodległości 10 877 181 181 178 20.64
4 Szkoła Podstawowa w Pobielu 75 698 285 285 285 40.83
5 Świetlica Wiejska w Kamieniu Górowskim 1 917 298 298 293 32.50
=   5815  2175  2175  2154  37.40 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca