.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / górowski, pow. / Niechlów, gm.
Niechlów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5275
Powierzchnia: 151.98 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3923
Liczba wydanych kart: 1475
 37.60%
brak36.65%37.26%37.87%38.48%39.09%39.70%40.31%40.92%41.53%42.14% 
danych37.25%37.86%38.47%39.08%39.69%40.30%40.91%41.52%42.13%42.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Strażaka w Sicinach 1197 438 438 429 36.59
2 Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 1016 398 397 394 39.17
3 Szkoła Podstawowa w Szaszorowicach 948 298 298 297 31.43
4 Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu 762 341 340 333 44.75
=   3923  1475  1473  1453  37.60 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca