.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / głogowski, pow. / Żukowice, gm.
Żukowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3545
Powierzchnia: 68.09 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2707
Liczba wydanych kart: 970
 35.83%
brak35.83%37.39%38.95%40.51%42.07%43.63%45.19%46.75%48.31%49.87% 
danych37.38%38.94%40.50%42.06%43.62%45.18%46.74%48.30%49.86%51.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Nielubi 1327 472 472 466 35.57
2 Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim 1380 498 498 492 36.09
=   2707  970  970  958  35.83 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca