.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / głogowski, pow. / Pęcław, gm.
Pęcław, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2366
Powierzchnia: 64.13 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 1757
Liczba wydanych kart: 732
 41.66%
brak35.83%37.39%38.95%40.51%42.07%43.63%45.19%46.75%48.31%49.87% 
danych37.38%38.94%40.50%42.06%43.62%45.18%46.74%48.30%49.86%51.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce 1102 429 429 423 38.93
2 Świetlica Wiejska w Piersnej 655 303 303 302 46.26
=   1757  732  732  725  41.66 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca