.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / głogowski, pow. / Kotla, gm.
Kotla, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4137
Powierzchnia: 127.75 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3114
Liczba wydanych kart: 1286
 41.30%
brak35.83%37.39%38.95%40.51%42.07%43.63%45.19%46.75%48.31%49.87% 
danych37.38%38.94%40.50%42.06%43.62%45.18%46.74%48.30%49.86%51.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Gminne w Kotli, ul. Szkolna 2 1371 548 548 538 39.97
2 Szkoła Podstawowa w Chociemyśli 665 252 252 251 37.89
3 Budynek Komunalny w Sobczycach nr 38 390 209 209 209 53.59
4 Sala Wiejska w Głogówku 416 172 172 170 41.35
5 Sala Wiejska w Skidniowie Nr 48 272 105 105 105 38.60
=   3114  1286  1286  1273  41.30 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca