.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / głogowski, pow. / Głogów, gm.
Głogów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5636
Powierzchnia: 84.28 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4141
Liczba wydanych kart: 1906
 46.03%
brak35.83%37.39%38.95%40.51%42.07%43.63%45.19%46.75%48.31%49.87% 
danych37.38%38.94%40.50%42.06%43.62%45.18%46.74%48.30%49.86%51.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Wiejska w Ruszowicach, ul. Tęczowa 55 898 453 453 448 50.45
2 Szkoła Podstawowa w Przedmościu, ul. Szkolna 3 909 381 381 378 41.91
3 Gimnazjum Gminne w Serbach, ul. Ogrodowa 18 1606 782 781 775 48.69
4 Szkoła Podstawowa w Wilkowie, ul. Głogowska 5 728 290 290 287 39.84
=   4141  1906  1905  1888  46.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca