.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT

Z KONFERENCJI PRASOWEJ W SIEDZIBIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE

 

Dnia 23 października 2005 o godz. 12.10 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ulicy Wiejskiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca ponownego  głosowania w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W konferencji udział wzięli:

 

            Przewodniczący PKW             Sędzia Ferdynand Rymarz

 

            Z-ca Przewodniczącego                      Sędzia Stanisław Kosmal

 

            Członkowie                                        Sędzia Stefan Jaworski

                                                                      Sędzia Andrzej Mączyński              

                                                                      Sędzia Włodzimierz Ryms

                                                                      Sędzia Stanisław Zabłocki

                                                                      

                                                          

 

            Sekretarz  PKW

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

                                                                       Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki

 

 

Konferencję prowadził Przewodniczący PKW Sędzia Ferdynand Rymarz,

który przedstawił komunikat o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania wg. stanu z godz. 10.30

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 października 2005 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonym w dniu 23 października 2005 r.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 24 996 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 000 komisji obwodowych powołanych na obszarze kraju (tj. bez obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich), informuje, że według stanu na godz. 10.30 w dniu 23 października 2005 r.:

1. Liczba osób uprawnionych, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 29 994 348.

2. Wydano karty do głosowania 2 568 475 osobom uprawnionym, co stanowi 8,56% w stosunku do liczby osób uprawnionych.

II. Zbiorcze informacje według województw:

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(5:4)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

województwo dolnośląskie

1 816

1 816

2 320 554

167 558

7,22%

województwo kujawsko-pomorskie

1 369

1 369

1 624 192

122 237

7,53%

województwo lubelskie

1 776

1 776

1 725 539

149 306

8,65%

województwo lubuskie

655

655

791 851

49 499

6,25%

województwo łódzkie

1 701

1 701

2 071 290

159 399

7,70%

województwo małopolskie

2 221

2 221

2 506 792

309 074

12,33%

województwo mazowieckie

3 186

3 186

4 024 233

345 826

8,59%

województwo opolskie

794

794

827 297

63 110

7,63%

województwo podkarpackie

1 644

1 644

1 620 938

195 081

12,04%

województwo podlaskie

847

847

940 153

90 159

9,59%

województwo pomorskie

1 268

1 268

1 693 371

132 805

7,84%

województwo śląskie

2 675

2 675

3 754 660

338 747

9,02%

województwo świętokrzyskie

932

932

1 034 629

73 089

7,06%

województwo warmińsko-mazurskie

983

983

1 118 252

87 582

7,83%

województwo wielkopolskie

2 093

2 093

2 611 128

204 028

7,81%

województwo zachodniopomorskie

1 040

1 036

1 329 469

80 975

6,09%

 


III. Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(6:5)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Białystok

161

161

222 846

21 410

9,61%

2.

Bydgoszcz

205

205

296 192

22 214

7,50%

3.

Gdańsk

211

211

361 341

27 113

7,50%

4.

Katowice

163

163

259 559

22 180

8,55%

5.

Kraków

444

444

585 237

59 173

10,11%

6.

Lublin

192

192

277 906

25 916

9,33%

7.

Łódź

396

396

624 261

46 871

7,51%

8.

Poznań

295

295

445 154

37 577

8,44%

9.

Szczecin

201

199

319 849

21 253

6,64%

10.

Warszawa

819

819

1 331 893

124 537

9,35%

11.

Wrocław

304

304

505 871

42 562

8,41%

 

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Korzenna, województwo małopolskie - 28,53%

 

      W związku z uchwałą Obwodowej Komisji Wyborczej nr.39 w Legnicy przedłużającej czas głosowania do godz.20.25, PKW w nawiązaniu do swego wcześniejszego stanowiska potwierdza, że w obecnym stanie faktycznym cisza wyborcza obowiązująca w dniu głosowania została również przedłużona o 25 minut. Oznacza to, że do godziny 20.25 prawem zabroniona jest wszelka agitacja, zwłaszcza publikowanie sondaży wyborczych. Przepis art.76 b ust.2 jest tu jasny i stanowczy: „Kampanii wyborczej nie można prowadzić [...] w dniu głosowania aż do jego zakończenia”. A w tym wypadku cały kraj jest faktycznie wielkim okręgiem wyborczym.

     PKW dostrzega trudną sytuację tych stacji telewizyjnych i radiowych, które prowadzą wieczory wyborcze, i które zamierzały podać do wiadomości publicznej pierwsze wyniki sondaży już o godzinie 20.00, ale jest również zobowiązana do ścisłego przestrzegania prawa i procedur wyborczych. Mamy tu kolizję dwóch wartości: z jednej strony oczekiwanie społeczne na informację, która zostanie jedynie przesunięta w czasie o 25 minut, a z drugiej strony bardzo wielka wartość jaką jest możliwość oddziaływania na wynik wyborów. Każdy wyborca i każdy oddany głos ma tu wpływ na wybór Prezydenta.   Waga tych wyborów, w których jest już tylko dwóch kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie zobowiązuje do takiego właśnie stanowiska.

    W pierwszej turze wyborów również w jednym z obwodów przedłużono czas głosowania o godzinę. Jednakże stan faktyczny był zasadniczo różny, gdyż głosy rozkładały się na 12 osób. Nie było zatem realnej obawy, że publikacja sondaży w wieczorze wyborczym zasadniczo wpłynie na zachowania wyborców a mimo to  PKW odbierała telefony i interwencje  wyborców, że nie jest prawidłowe tolerowanie sytuacji w której gdzieś w kraju trwa głosowanie, a stacja telewizyjna podaje w tym czasie wyniki sondażowe.

Tym razem, jak podkreślił Przewodniczący PKW, każdy wyborca powinien mieć szansę wpływu na wybór Prezydenta, a skoro miejscowa komisja obwodowa uznała, że należy ten czas przedłużyć to prawną konsekwencją tego jest wydłużenie czasu głosowania. Odmienne stanowisko byłoby wszak podstawa do protestu wyborczego.

     Sędzia Ferdynand Rymarz  potwierdził informację, że obie komisje w Krakowie w których odnotowano krótkie przerwy w glosowaniu nie podjęły uchwał o przedłużeniu czasu głosowania, co oznacza, że głosowanie w tych lokalach zakończy się o godz.20.00

    

 


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca